Skriftlig examination

eAT-provet är en skriftlig databaserad examination som genomförs fyra gånger varje år.

Anmälan till provet 22 november öppnar under dagen den 19 september (anmälningsknappen kommer att finnas uppe till vänster under "Relaterat").

Alla AT-läkare som är behöriga, se Regelverk för AT-provet
är välkomna med sin anmälan.

I samband med din anmälan på hemsidan ska du maila ditt examensbevis eller beslut från Socialstyrelsen (vid utomnordisk läkarexamen) till atkansli@ki.se När din anmälan och ditt examensbevis/ beslut har inkommit till AT-kansliet registreras de och därefter får du bekräftelse via e-mail.

Obs! att AT-boken inte ska skickas in till AT-kansliet i samband med anmälan till AT-provet.

Uppgift om tid, plats och lokal för eAT-provet skickas ut cirka två veckor före eAT-provet.

Tips! Du kan välja på fler orter om du anmäler dig tidigt eftersom det är "först till kvarn"-principen som gäller.

Skrivtid: kl. 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)