eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till provet 22 november är stängd (anmälningsknappen finns uppe till vänster under "Relaterat").

Din anmälan ska kompletteras med att du mailar ditt examensbevis eller beslut från Socialstyrelsen (det senare gäller endast utomnordisk läkarexamen) till atkansli@ki.se

För att vara behörig att göra AT-provet ska du därefter skicka in bedömningsmallar för dina fyra dvs godkända bedömningsmallar för medsittning (examinationer).
Läs mer under fliken Medsittning.

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)