eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig dator-baserad examination eAT-provet.

Skrivtid: 9.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Beslut i AT-nämnden.
Ny Behörighet för att deltaga i eAT-provet:

Från och med 2016 ska alla AT-läkare genomfört fyra godkända medsittningar (ett i vardera ämne) för att kunna deltaga.

Ifyllda bedömningsmallarna ska skickas i original eller vidimerade kopior senast måndagen efter sista anmälningsdagen från samtliga fyra huvudplaceringar.
Din anmälan registreras först när ditt examensbevis/beslut från Socialstyrelsen inkommit till Sekretariatet för AT-prov.

Subscribe to eAT-provet RSS